Home  Onze passie   Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen

Als meest innovatieve speler binnen de internationale paddenstoelensector wil Banken Champignons het voortouw nemen in milieu vriendelijk en duurzaam ondernemen. 

  • Onze teelt volgens de strengste eisen van Global GAP/TNC/FtF.
  • Gebruik van groene stroom (gecertificeerd).
  • Zuivering van afvalwater in een eigen waterzuiveringsinstallatie.
  • Teelt zonder gebruik van bestrijdingsmiddelen.
  • Biologische productie en verpakking.
 
 
Cradle to Cradle (C2C)
 
De Cradle to Cradle benadering is een relatief nieuwe benadering binnen het maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en gaat een stuk verder dan de huidige gangbare benaderingen voor duurzame productie.

De centrale gedachte van de Cradle to Cradle filosofie is dat alle gebruikte materialen na hun leven in het ene product, nuttig kunnen worden ingezet in een ander product en toont aan dat duurzaamheid hand in hand kan gaan met kostenbesparingen en winstgevendheid. Het eerste verschil met conventioneel hergebruik is dat er geen kwaliteitsverlies optreedt en geen restproducten die alsnog gestort hoeven worden. De champignonteelt bij Banken Champignons is van huis uit een teeltmethode die efficiënt en effectief gebruik maakt van bijproducten / afvalproducten van onze voedselketen (namelijk dierlijke uitwerpselen). De teelt is dus volledig in harmonie met natuur en milieu. Daarnaast groeien wilde paddenstoelen van nature (zonder ingrijpen van de mens) op natuurlijk restafval in het bos. Veel elementen van de voedselketen van paddenstoelen passen binnen de Cradle to Cradle benadering en lopen daarmee vooruit op het huidige maatschappelijk verantwoord ondernemen.
 

Greenport Gelderland

Banken Champignons is mede-initiatief nemer van GreenportGelderland. Greenport Gelderland wil projecten aanjagen en ondersteunen die de positie van het Gelderse Rivierengebied van de tuinbouwsector verder versterken. Dit met grote betrokkenheid van alle private en publieke partijen, vanuit ieders eigen rol, kracht en verantwoordelijkheid. Greenport Gelderland is een ontwikkelingsproces en geen losstaand project. Een proces dat initiatieven vanuit de clusters stimuleert. De inzet van ondernemers is essentieel voor het slagen van activiteiten en projecten.

Meer informatie over Greenport Gelderland vindt u op www.greenportgelderland.nl

 
Fair Produce
 
Het beleid aangaande duurzaam ondernemen van Banken Champignons behelst ook de factor arbeid. Zo vinden wij dat werknemers die in de sector werkzaam zijn betaald worden met een eerlijk loon volgens de wet- en regelgeving van het desbetreffende land. Banken Champignons is dan ook één van de initiatiefnemers geweest bij het in het leven roepen van het Fair Produce keurmerk. Dit keurmerk staat voor eerlijk geoogste paddenstoelen en garandeert dat oogstmedewerkers beloond worden volgens de in dat land geldende regels.

De Nederlandse- en Belgische bedrijven van Banken Champignons zijn dan ook vanaf 15 januari 2013 in het bezit van het Fair Produce certificaat.

Voor meer informatie over het Fair Produce keurmerk kunt terecht op de site van Fair Produce, www.fairproduce.nl

 
 
 
 
 
 
 
Voor consumenten
Voor telers
Voor medewerkers
© 2012 Banken Champignons